Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України

3634
Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України
РІ НАН України
Institute of Radio Astronomy of National Academy of Sciences of Ukraine
02772020
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Захаренко Вячеслав Володимирович
вул. Мистецтв, 4, Харків, Харківська область
вул. Мистецтв, 4, Харків, Харківська область
057 315 20 92
udovenko@rain.kharkov.ua
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено