Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна організація (установа, заклад) Інститут географії Національної академії наук України

3633
Державна організація (установа, заклад) Інститут географії Національної академії наук України
ІГ НАНУ
05540402
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Руденко Леонід Григорович
вул. Володимирська, 44, Київ
вул. Володимирська, 44, Київ
044 234 61 93
geo-ins@kiev.lds.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено