Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України

3630
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України
ІЗНХ НАН УКРАЇНИ
Vernadsky Institute of general and inorganic chemistry of the Ukrainian National Academy of Sciences
05417383
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Пехньо Василь Іванович
просп. Академіка Палладіна, 32/34, Київ
просп. Академіка Палладіна, 32/34, Київ
(044) 4243461, 4240011, 4243070
office@ionc.kiev.ua
1918

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено