Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Одеса

Державна установа "Інститут морської біології НАН України"

3625
Державна установа "Інститут морської біології НАН України"
ДУ "ІМБ НАН України"
Institute of marine biology of the NAS of Ukraine
03534529
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Александров Борис Георгійович
вул. Пушкінська, 37, Одеса, Одеська область
вул. Пушкінська, 37, Одеса, Одеська область
+38-048-725-09-18
imb@nas.gov.ua
1953

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено