Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кривий Ріг

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

3622
Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
КФ ДДУВС
Krivoy Rog faculty of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs
40617728
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство внутрішніх справ України
декан Почтовий Максим Миколайович
мікрорайон 7-й мікрорайон Зарічний, 24, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
мікрорайон 7-й мікрорайон Зарічний, 24, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
+056(49)-530-55
kf_dduvs@ukr.net
1969

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено