Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

3618
Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"
ДУ "ІХБГ НАН України"
Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine
02128514
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Блюм Ярослав Борисович
вул. Осиповського, 2-А, Київ
вул. Осиповського, 2-А, Київ
(044)4343777, 4344584, 4343188
office.ifbg@nas.gov.ua
1992

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено