Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

3618
Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"
ДУ "ІХБГ НАН України"
Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine
02128514
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Блюм Ярослав Борисович
вул. Осиповського, 2-А, Київ
вул. Осиповського, 2-А, Київ
(044)4343777, 4344584, 4343188
office.ifbg@nas.gov.ua
1992

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії