Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут програмних систем Національної академії наук України

3615
Інститут програмних систем Національної академії наук України
ІПС НАНУ
05540149
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ
044 526 55 07
iss@isofts.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено