Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

3611
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
ІАП НААН
13722479
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Фурдичко Орест Іванович
вул. Метрологічна, 12, Київ
вул. Метрологічна, 12, Київ
(044) 5262338; 5269221
agroecologynaan@gmail.com
1992

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено