Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

3606
Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України
ІМБГ НАНУ
Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Sciences of Ukraine
05417101
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Тукало Михайло Арсентійович
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ
(044) 526 11 69, 526 07 69
inform@imbg.org.ua
1973

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено