Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Львів

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача Національної академії наук України

3604
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача Національної академії наук України
ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine
03534430
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Інституту Кушнір Роман Михайлович
вул. Наукова, 3 Б, Львів, Львівська область
вул. Наукова, 3 Б, Львів, Львівська область
(032)263-83-77
adm@iapmm.lviv.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено