Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Національний інститут стратегічних досліджень

3603
Національний інститут стратегічних досліджень
НІСД
14282798
Інша наукова установа (організація)
Державна
Державне управління справами
Директор Литвиненко Олександр Валерійович
вул. Пирогова, 7-А, Київ
вул. Пирогова, 7-А, Київ
044 234 50 07
info-niss@niss.gov.ua
1992

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено