Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Чернігів

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

3596
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
ІСМАВ НААН
Institute of Agricultural Micrjbiology and Agro- industrial Manufacture
00497360
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
директор Москаленко Анатолій Михайлович
вул. Шевченка, 97, Чернігів, Чернігівська область
вул. Шевченка, 97, Чернігів, Чернігівська область
046 223 17 49
isgmav@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено