Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні Національної академії наук України

3595
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні Національної академії наук України
ІМ. ім.О.О.Потебні НАН України
O. O. Potebnia Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine
05416998
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Ажнюк Богдан Миколайович
вул. Грушевського, 4, Київ
вул. Грушевського, 4, Київ
(044) 2790292, 2787182
inmo2006@ukr.net
1930

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено