Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Державна установа "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України"

3594
Державна установа "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України"
ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України"
The State Institution "The Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine"
21570552
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Кудряченко Андрій Іванович
вул. Леонтовича , 5, Київ
вул. Леонтовича , 5, Київ
(044) 2354499
office.ivinanu@nas.gov.ua
2012

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено