Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Немішаєве

Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України

3593
Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України
ІК НААНУ
00496828
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Бондарчук Анатолій Андрійович
вул. Чкалова, 22, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область
вул. Чкалова, 22, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область
045 774 15 33
upri@visti.com
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено