Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Новосілки

Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України

3591
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України
ІС НААН
Institute of Horticulture National Academy of Agrarian Scines of Ukraine
00413297
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
директор Гриник Ігор Володимирович
вул. Садова, 23, с. Новосілки, Києво-Святошинський район, Київська область
вул. Садова, 23, с. Новосілки, Києво-Святошинський район, Київська область
(044) 5266548
sad-institut@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено