Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

3583
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України
ІГМР НАН України
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine
05417064
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Пономаренко Олександр Миколайович
просп. Академіка Палладіна, 34, Київ
просп. Академіка Палладіна, 34, Київ
(044) 5011520, 4241270
office.igmr@gmail.com
1969

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено