Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Львів

Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України

3574
Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
І-т біології тварин НААН
Institute Biology of Animals National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
30995014
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
директор Влізло Василь Васильович
вул. Стуса, 38, Львів, Львівська область
вул. Стуса, 38, Львів, Львівська область
032 260 07 95
inenbiol@mail.lviv.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено