Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

3572
Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України
ІРГ НААН
04372342
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Грициняк Ігор Іванович
вул. Обухівська, 135, Київ
вул. Обухівська, 135, Київ
(044) 4237461, 4237457, 4237458
info@if.org.ua
1930

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено