Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України"

3571
Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІЗНХ ІМ. В.Т.ЗАЙЦЕВА НАМНУ"
STATE INSTITUTION «ZAYCEV V.T. INSTITUTE OF GENERAL AND URGENT SURGERY ОF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE»
02012154
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Бойко Валерій Володимирович
в'їзд Балакірєва, 1, Харків, Харківська область
в'їзд Балакірєва, 1, Харків, Харківська область
0577153348
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено