Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут математики Національної академії наук України

3566
Інститут математики Національної академії наук України
ІМ НАН України
05417207
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Самойленко Анатолій Михайлович
вул. Терещенківська, 3, Київ
вул. Терещенківська, 3, Київ
0442345150
institute@imath.kiev.ua
1934

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено