Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України

3565
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України
ЦН ДВІМ НАН України
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE RESEARCH AND EDUCATIONAL CENTER OF FOREIGN LANGUAGES
05540161
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Жалай Василь Якович
вул. Трьохсвятительська, 4, Київ
вул. Трьохсвятительська, 4, Київ
(044) 2788971
1990

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено