Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України

3562
Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України
ІВМ НААН
Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
05510830
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Ничик Сергій Анатолійович
вул. Донецька, 30, Київ
вул. Донецька, 30, Київ
(044) 2457805
ivm_naan@ukr.net
1977

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено