Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

3560
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Інститут педагогіки НАПН України
02141221
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Топузов Олег Михайлович
вул. Богдана Хмельницького, 10, Київ
вул. Богдана Хмельницького, 10, Київ
044 4813771, 2262514, 2119700
nauk_org_undip@ukr.net
1926

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено