Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

3559
Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
ІВПІМ НААН
Institute of Water Problems and Land Reclamation National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
01018947
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Інституту Ромащенко Михайло Іванович
вул. Васильківська, 37, Київ
вул. Васильківська, 37, Київ
(044) 2574030, 2574001
iwpim.naan@gmail.com
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено