Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України

3554
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України
.
M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine
05417199
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Мосякін Сергій Леонідович
вул. Терещенківська, 2, Київ
вул. Терещенківська, 2, Київ
(044) 2344041, 2353206
inst@botany.kiev.ua
1921

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено