Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України

3550
Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України
Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
05417288
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Комісаренко Сергій Васильович
вул. Леонтовича, 9, Київ
вул. Леонтовича, 9, Київ
(044) 2345974, 2796365
secretar@biochemistry.org.ua
1925

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено