Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Кулиничі

Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України

3543
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
ІТ НААНУ
00497199
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
в.о. директора Помітун Іван Андрійович
вул. 7- ї Гвардійської Армії, 3, смт Кулиничі, Харківський район, Харківська область
вул. 7- ї Гвардійської Армії, 3, смт Кулиничі, Харківський район, Харківська область
057 740 31 81
it_uaan@bk.ru
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено