Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка Національної академії наук України

3536
Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка Національної академії наук України
ІПМІЦ імені Г.С. Писаренка НАН України
05417319
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Харченко Валерій Володимирович
вул. Тимірязєвська, 2, Київ
вул. Тимірязєвська, 2, Київ
(044) 2861684, 2816333
info@ipp.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено