Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Дніпро

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

3535
Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
ДУ ІЗК НААН
The institute of grain crops of National Academy of agrarian Sciences of Ukraine
00496662
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Черчель Владислав Юрійович
вул. Володимира Вернадського, 14, Дніпро, Дніпропетровська область
вул. Володимира Вернадського, 14, Дніпро, Дніпропетровська область
(056)236-26-18,(056)745-02-36
inst_zerna@ukr.net
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено