Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

3534
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
ННСГБ НААН
National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
00496797
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Вергунов Віктор Анатолійович
вул. Героїв оборони, 10, Київ
вул. Героїв оборони, 10, Київ
(044) 5278075, 5260508, 5260509
dnsgb_uaan@ukr.net
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено