Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

3534
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
ННСГБ НААН
National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
00496797
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Вергунов Віктор Анатолійович
вул. Героїв оборони, 10, Київ
вул. Героїв оборони, 10, Київ
(044) 5278075, 5260508, 5260509
dnsgb_uaan@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено