Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

3528
Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
ІСПП НАПН України
Institute for Social and Political Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
21600715
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Інституту соціальної та політичної психології Слюсаревський Микола Миколайович
вул. Андріївська, 15, Київ
вул. Андріївська, 15, Київ
(044) 4252408, 4253382. 4254556
ispp@skif.com.ua
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено