Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

3528
Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
ІСПП НАПН України
Institute for Social and Political Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
21600715
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Інституту соціальної та політичної психології Слюсаревський Микола Миколайович
вул. Андріївська, 15, Київ
вул. Андріївська, 15, Київ
(044) 4252408, 4253382. 4254556
ispp@skif.com.ua
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено