Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України

3524
Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ІР НААН
Plant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev National Academy of Agrarian of Ukraine
00497176
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Кириченко Віктор Васильович
просп. Московський, 142, Харків, Харківська область
просп. Московський, 142, Харків, Харківська область
057 392 13 43
yuriev1908science@gmail.com
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено