Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Вінниця

Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

3522
Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
ІКСГПНААН
00496588
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Корнійчук Олександр Васильович
просп. Юності, 16, Вінниця, Вінницька область
просп. Юності, 16,
(0432) 464 116
fri@mail.vinnica.ua
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено