Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Вінниця

Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

3522
Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
ІКСГПНААН
00496588
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Корнійчук Олександр Васильович
просп. Юності, 16, Вінниця, Вінницька область
просп. Юності, 16,
(0432) 464 116
fri@mail.vinnica.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено