Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Селекційне

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

3513
Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
ІОВ НААН
Institute of Vegetable and Melons Growing of the National Academy of Agrarian Sciences Ukrainian
00497124
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Могильна Олена Миколаївна
вул. Інститутська, 1, с-ще Селекційне, Харківський район, Харківська область
вул. Інститутська, 1, с-ще Селекційне, Харківський район, Харківська область
(057)748-91-91, 748-91-93
ovoch.iob@gmail.com
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено