Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України"

3498
Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України"
ДУ "ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України"
State Organization "V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine"
13530946
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Устименко Володимир Анатолійович
бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ
бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ
0442005568
office.iepd@nas.gov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено