Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України

3487
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України
Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering of NAS of Ukraine
05516949
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Мохор Володимир Володимирович
вул. Генерала Наумова, 15, Київ
вул. Генерала Наумова, 15, Київ
(044) 4241063, 4240586
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено