Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

3469
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України
ІДСД НАН України
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National academy of sciences of Ukraine
26297291
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лібанова Елла Марленівна
бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ
бульв. Тараса Шевченка, 60, Київ
0444866238, 4866237
demography@idss.org.ua
2002

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено