Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

332
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НАКККіМ
National Academy of Culture and Arts Management
02214142
Академія
Державна
Міністерство культури України
Ректор Чернець Василь Гнатович
вул. Лаврська, 9, корпус 15, Київ
вул. Лаврська, 9, корпус 15, Київ
(044) 288 80 81, 280 22 82
akademiya@nakkkim.edu.ua
1970

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Приймальна і відбіркові комісії