Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Львів

Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

325
Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"
Львівський інститут банківської справи ДВНЗ "Університет банківської справи"
Lviv educational-scientific institute of the Banking University
34482083
Інститут
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Жеребило Ірина Владиславівна
просп. Шевченка, 9, Львів, Львівська область
просп. Шевченка, 9, Львів, Львівська область
(032)297-72-01
lbi@lbi.wubn.net
так
1940

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії