Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Харків

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

2926
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
ВІТВ НТУ “ХПІ”
Military Institute of Armored Forces of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
07905262
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство оборони України
Серпухов Олександр Васильович
вул. Полтавський шлях, 192, Харків, Харківська область
вул. Полтавський шлях, 192, Харків, Харківська область
057 372 50 93
fvp.ntu.kpi@gmail.com
так
2003

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено