Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Харків

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України"

2822
Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН"
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology National Academy of Medical Sciences of Ukraine
02012214
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
директор інституту Корж Микола Олексійович
вул. Пушкінська, 80, Харків, Харківська область
вул. Пушкінська, 80, Харків, Харківська область
(057)700-11-27,(057)704-14-78
ipps-noo@ukr.net
1907

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено