Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Дніпро

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

280
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ДНУЗТ
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
01116130
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Пшінько Олександр Миколайович
вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Дніпропетровська область
вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Дніпропетровська область
(056) 776-59-47
dnuzt@diit.edu.ua
1993

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

Приймальна і відбіркові комісії