Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Харків

Державна установа "Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України"

2788
Державна установа "Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІДВ НАМН"
State Establishment “Institute of Dermatology and Venerology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
02012160
Інститут
Державна
Національна академія медичних наук України
директор Кутасевич Яніна Францівна
вул. Чернишевська, 7/9, Харків, Харківська область
вул. Чернишевська, 7/9, Харків, Харківська область
(057) 706 32 00, (057) 706 32 03
idvnamnu@ukr.net
1924

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено