Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Херсон

Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради

2750
Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради
КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"
Communal Higher Educational Establishment «Kherson Academy of Continuing Education» of Kherson Regional Council
02139794
Академія
Комунальна
Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації
Ректор Зубко Анатолій Миколайович
вул. Покришева, 41, Херсон, Херсонська область
вул. Покришева, 41, Херсон, Херсонська область
0552370198; 370200; 410810; 410811
info@academy.ks.ua
1995

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії