Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Миколаїв

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

261
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
МНУ ім. В.О. Сухомлинського
V.O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University
02125444
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Будак Валерій Дмитрович
вул. Нікольська, 24, Миколаїв, Миколаївська область
вул. Нікольська, 24, Миколаїв, Миколаївська область
0512-37-88-44
office@mdu.edu.ua
1913

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

Приймальна і відбіркові комісії