Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Медично-фармацевтичний коледж Приватного вищого навчального закладу "Міжнародна академія екології та медицини"

2574
Медично-фармацевтичний коледж Приватного вищого навчального закладу "Міжнародна академія екології та медицини"
МФК ПВНЗ "МАЕМ"
Medical and Pharmaceutical College of the International academy of ecology and medicine
38139429
Коледж
Приватна
В.о. ректора Говсєєв Дмитро Олександрович
вул. В.Шимановського, 2/1, кабінет 318, Київ
вул. В.Шимановського, 2/1, кабінет 318, Київ
+38 (044) 563-98-54
maem.academy.edu@gmail.com
2012

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено