Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Вищий навчальний заклад "Київський економічний інститут менеджменту" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю

251
Вищий навчальний заклад "Київський економічний інститут менеджменту" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
КЕІМ
Higher Educational Institution "Kyiv Economic Institute of Management" Limited company
16459143
Інститут
Приватна
Ректор Рожок Володимир Давидович
вул. Смоленська , 31-33, Київ
вул. Смоленська , 31-33, Київ
(044) 456-88-02 (044) 456-72-64
keimkiev@ukr.net
1992

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено