Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

249
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
Private Joint-Stock Company "Higher education institution "Interregional Academy of Personnel Management"
00127522
Академія
Приватна
Ректор Курко Микола Нестерович
вул. Фрометівська, 2, Київ
вул. Фрометівська, 2, Київ
490-95-00, 490-95-05
iapm@iapm.edu.ua
1989

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено