Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Мелітополь

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

221
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"
МІДМУ "КПУ"
MELITOPOL INSTITUTE of PUBLIC and MUNICIPAL ADMINISTRATION of the "CLASSIC PRIVATE UNIVERSITY"
33351361
Інститут
Приватна
Директор Радєва Марина Миколаївна
Каховське шосе , 8/2, Мелітополь, Запорізька область
Каховське шосе , 8/2, Мелітополь, Запорізька область
(0619) 43 04 09
migmu_kpu@i.ua
2005

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]